Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


" A gyermek öröm és reménység. Gyönge testében van valami virági,
ártatlan lelkében valami égi, egész kedves valója olya nekünk,
mint a tavaszi vetés, ígéret és gyönyörűség."
(Gárdonyi Géza)

A "Pestújhelyi" két intézményegységből, az általános iskolából és óvodából áll. Családias légkörben fogadjuk azoknak a családoknak a gyermekeit, akik gondoskodó, szeretetteljes környezetet keresnek. Nevelő-oktató munkánk célja, hogy a ránk bízott gyerekek legyenek egészségesebbek, boldogabbak, tiszteljék egymást- és a természetet. Munkánkat a családokkal együttműködve kívánjuk megvalósítani.

A Bújócska Óvoda fő nevelési területei: az anyanyelvi-, a művészeti- és egészséges életmódra nevelés. Mindez igényesen szép környezetben, árnyas fák között történik.

A Manóvár Óvoda ezek mellett felvállalta 9 sajátos nevelési igényű kisgyermek nevelését, akik ez irányban képzett óvónők, logopédus és gyógypedagógus irányításával egyéni fejlesztést kapnak. A péntek élményszerző nap az óvodák életében, sok érdekes programmal.

Az Általános Iskola célja és feladata az óvodai nevelőmunka és az iskolai nevelő-oktató tevékenység összhangjának megteremtése. A bevezető és kezdő szakaszban ezért is választottuk az iskolaotthonos oktatást, mivel ebben a formában könnyebb az átmenet az óvoda és az iskola között, terhelés a gyermek életkorához igazodik.

Az oktató-nevelőmunka kiemelt területei:

 

Az idegen nyelv oktatását játékos formában, valamint a számítástechnikai alapokkal való ismerkedést már első osztályban, a választható órák keretén belül kezdjük.

5. osztálytól emelt szintű az informatika, valamint emelt óraszámban oktatjuk az idegen nyelvet.

Egyaránt lényegesnek ítéljük a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. A lemaradóknak korrepetálást, a tehetséges gyermekeknek versenyekre történő felkészítő foglalkozásokat tartunk. Tanulóink kerületi versenyeken rendszeresen és eredményesen szerepelnek.

A tanulást, önművelést 7500 kötetes könyvtár segíti, internet használattal.

Szabadidős tevékenység: Már alsó tagozaton indítjuk az aerobic, valamint tánc-és rajzszakkört. Folytatásként furulya-, számítástechnika-, természetjáró szakkör, focisuli, iskolai sportkör, színjátszó kör működik. 3. és 4. osztálytól szerveződik a kicsinyek kórusa, majd az énekkar.

Iskolaújságunk "Krétapor" címmel jelenik meg a gyerekek szerkesztésében.

Táborok: Nyaranta Balatonvilágoson és Bernecebarátiban táboroztatjuk gyermekeinket; a szorgalmi időszakban tehetséges tanulóink Tehetséggondozódozó Táborban vehetnek részt Hejcén. Alsó tagozaton Erdei Iskolát szervezünk.

Testvériskolai kapcsolatot építettünk ki kassai testvérkerületünk iskolájával.

Alapítványaink: Az óvodai nevelőmunkát a "Mini Manó" Alapítvány segíti. A Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány, a tanulmányi eredmények elismerését; valamint a művészeti, sport-és szabadidős programok támogatását szolgálja.

A hagyományok nagyon fontosak az életünkben. Ilyenek az óvodákban a Tökbuli és az Almabál. Nagysikerű rendezvényünk a Pestújhelyi Ősz, a közös karácsony és farsang, év végén kulturális műsorunk a Pestújhelyi Palánta Pódium.

Intézményünk működése, fejlődése csak összehangolt, átgondolt, egymásra épülő folyamatok eredménye lehet. Mi erre törekszünk, ezért dolgozunk.

  • nyelvi tehetséggondozás kisiskolás kortól;
  • informatika és számítástechnika emelt szintű oktatása
  • művészeti nevelés;
  • mindennapos testedzés.