Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pestújhelyi

Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ

 

iskola.jpg


 

 

MÚLT

 

 

 Alapítás éve: 1906. december 3.
Az intézmény névváltozása: 1985 - 1987 Kurimszky Sándor Általános Iskola
Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ
Általános Iskola és Óvoda


Az intézmény történeti kronológiája:

 Rákospalota község tulajdonában lévő földek 1897-ben megindult parcellázása következtében létesült az a Széchenyi telep, amely később önálló községgé szerveződött, s Pestújhely elődje lett.

Rákospalota mint iskolafenntartó csak 1906. december 3-án nyitott iskolát bérelt helyiségben, igen szerény keretek között a László u. 3. szám alatti házban (mai Szűcs István u.)

A tanítás Halmai Károly és Schwarcz Ilona tanítók vezetésével, két tanteremben, négy fiú- és négy leányosztályban - 99 fiú és 72. leány - részvételével indult meg. A község rohamos fejlődésével a tanulók száma is oly lendülettel emelkedett, hogy az iskolafenntartó Rákospalota nem zárkózhatott el egy végleges megoldástól.

Az 1908. év folyamán 4 tantermes iskolát építtetett. Ez képezte alapját a mai iskolaépületnek. Élére - Halmai Károly személyében - külön igazgatót nevezett ki, s a tanerők számát 8-ra emelte.

1910-ben, amikor a lakosság rég óhajtott vágya teljesült, azaz a Széchenyi-telep különvált Rákospalotától, és Pestújhely néven önálló községgé szerveződött, az elemi népiskola is átment annak illetékességi körébe.
Ebben a tanévben a tanulók száma már 773 volt.

A község további iskolahelyiségről csak úgy tudott gondoskodni, hogy az iskola udvarán lévő két altiszti lakást tantermekké alakítatta át. Sajnos azonban így sem felelt meg a szükségleteknek.

Dr. Szűcs István miniszteri osztálytanácsos közbenjárásának köszönhető, hogy a különvált telep iskolája az állam kezelésében ment át. A közöttük létrejött iskola fenntartási szerződésben a község vállalta a dologi kiadásokat, épületbeszerzéseket és bővítéseket.

1925-ben már egy központi épületben tanult az 1200 tanköteles gyerek.
Az 1932-33. tanévben egyesítették a fiú- és leányiskolát, melynek élére -Halmai Károly halála és Gyurcsovecz Károly nyugalomba vonulása miatt - Bódy Ottót nevezték ki. Fáradhatatlan tevékenységének bizonyítékai azok az átalakítási munkálatok, melyeknek folytán a tantermek száma is nőtt.

II. világháború harcai megviselték az oktatási intézményeket is. A tető- és az üvegkár, a berendezések hiánya minden iskolában - így nálunk is - jelentős volt. A helyreállítási munkában a község iparosain túl, jelentős részt vállaltak a szülők és az iskola tanulói is, melynek eredményeként megindulhatott a tanítás-tanulás. Kezdetben a létszám alacsony volt, fokozatosan növekedni kezdett. Ebben a csonka tanévben azonban csak a legszükségesebb ismeretek átadására kerülhetett sor.

1948. június 16-án fogadta el az Országgyűlés az iskolák államosításáról szóló XXXIII. törvényt. Az ennek megfelelő - július 26-án kelt, s Polgár György számadó igazgató által aláírt - számvevőségi vagyonleltár nyilvántartása részletesen bemutatja intézményünket.

„16 tanteremből, 1 tanácsteremből, 1 irodahelyiségből és 2X 1 szoba-konyhás lakóhelyiségekből, valamint 4 mellékhelyiségből - melyek használhatatlanok -áll.

Az 1949-56-os években különböző ellentmondások - köztük az iskolai nevelőmunka tartalma és a társadalmi valóság közötti ellentmondás ellenére iskolánk, a kerület más intézményeihez hasonlóan csendesen élt és végezte munkáját.

Az 1960-61. tanévben iskolánk tanulóinak létszáma a legmagasabb a kerületben. Közel nyolcszáz gyerek ismerte ekkor itt meg az általános műveltség alapjait. Ennyi gyerek részére azonban szűk volt az épület.

1962. nyarán az iskolát teljesen felújították. 1967-ben megindult az ének-zene tagozat Újpalota épülésének kezdete és folyamata - az azonos kerülethez való tartozás miatt - elterelte a figyelmet a régi részekről, sőt a pénzt is elvonta. Megérezte ezt a mi intézményünk is.

Míg az újonnan létesült iskolák felszereltsége gyorsan fejlődött, a kerület régi iskoláinak szűkös költségvetési kerete a lassúbb fejlődést sem tette lehetővé.

Az 1970-es évek végén, a 80-as évek elején, amikor már az újpalotai építkezés leállt, kezdték vizsgálat alá vonni a háttérbe szorított intézményeket, s azokon a szükséges munkálatokat folyamatosan elvégezni. Mint kiderült, iskolánk állapota elfogadhatatlan, átépítésre van szükség. Ennek megkezdésére 1985-ben került sor. Emiatt három különböző helyre (egy megüresedett óvodába, a kerületi úttörőházba, s a Neptun utcai mamutiskolába) kellett költöznünk, ahová csupán a nélkülözhetetlen felszereléseinket vihettük magunkkal.

Csak 1988. december 6-án kerülhetett sor az új épületbe való beköltözésre. A szülők és valamennyi kolléga időt, energiát nem sajnálva vette ki részét a takarításból, a költözködés megszervezéséből, lebonyolításából, a berendezkedésből.

Sajnos az átépítéssel nem növekedett sem a tantermek mérete, sem azok száma, de szárazzá és világosabbá váltak. Elkészült egy nagy és hosszú tornaterem, majd 1998-ban a jelenlegi könyvtárhelyiség.

Az iskola szűkre szabott éves költségvetését - az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően - egészíti ki a szülők által 1994. január 19-én létrehozott „Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány”. Legfontosabb célja az oktatás anyagi és technikai feltételeinek javítása, de nem zárkózik el művészeti és más kulturális, valamint sport és szabadidős tevékenységek, sportprogramok támogatásától sem.

A korábbi általános iskola és óvodák jogutódjaként a képviselő testület 185/1999.(IV.12.) sz. határozatával létrehozta a Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központot. Intézményünk az 1999-es összevonások után, közös igazgatási közoktatási intézményként kezdett el működni.

A „Pestújhelyi” két intézményegységből, a szakmai tekintetben különálló általános iskolából és óvodából áll.

Az óvodai intézményegység két tagóvodája a Bújócska és a Manóvár Óvodák.

A Manóvár Óvoda 1974-ben épült, 30 éve fogadja a kicsinyeket, a Bújócska Óvoda 1981-ig úttörőházként működött; 2006-ban 25 éves fennállására készül, iskolánk szintén ebben az évben 100. tanévét kezdi.

Az utóbbi években tagintézményeink folyamatosan épültek, szépültek. Az óvodákban a mosdók részesültek felújításban; Manóvár Óvodánkban fejlesztőszoba létesült; a kicsinyek esztétikus fejlesztő játékokat kaptak.

Az iskolában szaktantermek (természettudományi, technika, számítástechnika, fejlesztőszoba), szertárak létesültek. A módosított Pedagógiai Programunk alapján bevezettük 2. osztálytól az életmód- és kommunikáció tantárgyat, valamint ötödiktől az emelt szintű informatikát. Mindhárom helyen sóterápiás szobát hoztunk létre a gyerekek egészségének védelmében, valamint fenntartói segítséggel korszerű orvosi szobák alakultak ki.

Intézményegységeink Pestújhely családi házas övezetében, árnyas fák között, családias légkörben fogadják azoknak a családoknak a gyermekeit, akik szeretetteljes, gondoskodó környezetet keresnek csemetéiknek.

Itt minden felnőtt és kisgyermek név szerint ismeri egymást. A pedagógusok jól ismerik a családokat, hiszen több nemzedék nőtt fel a kezük alatt; szülők, nagyszülők térnek vissza gyermekeikkel, unokáikkal. Ez a megtisztelő bizalom minősíti munkánkat.

Mára intézményünk jelenti a folytonosságot. Pestújhelyiek sokadik generációja jár iskolánkba, hajdani diákjaink gyermekei az óvodákba.

Célunk és feladatunk az óvodai nevelőmunka és az iskolai nevelő-oktató tevékenység összhangjának megteremtése a harmonikus gyermeki személyiség fejlődésének érdekében. Pedagógiai programunk egységes, az óvodákban megkezdett nevelésre épül az iskolai munka.

Intézményünk működése ma is közügy. Mindez egyrészt segíti munkánkat, másrészt növeli felelősségünket.

Tudjuk, tevékenységünk szolgáltatás; többféle igények - fenntartó, szülő, gyermek, társadalmi környezet - kell megfelelnünk.

Erre törekedtünk az elmúlt években, ezt az utat szeretnénk folytatni a jövőben is.


JELEN

 Név: Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola és Óvoda
Cím: 1158 Bp. Pestújhelyi út 38.
Telefonszám, fax: 417-3263
Email:
pestujhelyinok@freemail.hu
Honlap: pestujhelyinok.extra.hu
Elnök-igazgató neve:
Frák Erika

 

Új intézmény létrejöttének éve: 1999.

Intézményegységek:

 

Általános Iskola - 1158 Bp.Pestújhelyi út 38.

Telefon: 417-32-63
Email:
pestujhelyinok@freemail.hu

Intézményegység vezető: Kovácsné Antal Julianna
Intézményegység vezető-helyettes: Szunyogh László

Alsós munkaközösség vezető: Magrik Ferenc
Osztályfőnöki munkaközösség vezető: Kárpátiné Kiss Mária

Igazgatótanács elnöke: Lengyelné Rendes Ildikó
Közalkalmazotti Tanács vezetője: Róna Nóra

Iskolánkban szülői munkaközösségek működnek, iskolaszék nem.

Testvérvárosi kapcsolatok: Kassa, Dnyeperszka utcai Alapiskola

Óvodai intézményegységek:

 

Intézményegység vezető: Csörgőné Bánhalmi Éva

Bújócska tagóvoda

cím: 1158 Budapest Őrjárat u. 9
telefon: 417-3663
intézményegység vezető helyettes: Vojtku Attiláné
Munkaközösség vezető: Wollner Krisztina

Manóvár tagovóda.

cím: 1158 Budapest, József Attila 59-61.
telefon: 417-3989
intézményegység vezető helyettes: Vincze Viktória
szakmai munkaközösség vezető: Tóthné Boros Judit